Termin przyjmowania formularzy zgłoszeń na rok szkolny Wrzesień 2021 – Lipiec 2022

Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi od ukończenia 20 tygodnia życia do roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 rok życia lub gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie go wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia

TERMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, SKŁADANIA DOKUMENTÓW A TAKŻE TERMINU PODANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LISTY PRZYJĘTYCH DZIECI DO ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W STRZYŻOWIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Warunki  i zasady przyjmowania dzieci do Żłobka zawarte są w Statucie i Regulaminie Żłobka Samorządowego w Strzyżowie (Informacje). Dokładny termin rekrutacji na dany rok żłobkowy podawany jest w miesiącu Marcu

Ilość wolnych miejsc zależy od ilości deklaracji kontynuowania pobytu dzieci uczęszczających już do żłobka, ponieważ dzieci te mają pierwszeństwo przyjęcia na kolejny rok żłobkowy.

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszenia dziecka do Żłobka Samorządowego w Strzyżowie

Kliknij, aby pobrać

Formularz Zgłoszenia Dziecka do Żłobka Samorządowego w Strzyżowie

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Kliknij, aby pobrać (Aktualizacja: 19.04.2018)

Ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3

Terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów, a także terminu podania do publicznej wiadomości listy przyjętych dzieci do Żłobka Samorządowego w Strzyżowie na rok żłobkowy 2021/2022

 

Lp. RODZAJ CZYNNOŚCI TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
1 Złożenie deklaracji o kontynuowaniu pobytu dziecka w żłobku 

               od 24 marca 2020

               do 30 marca 2020

2

Złożenie formularza zgłoszenia dziecka do Żłobka

Przesłanie skanu formularza zgłoszenia (pierwsza i druga strona) lub uzupełnionego formularza w programie tekstowym np. Word (*.doc), (*.pdf) na skrzynkę mailową żłobka. 

UWAGA! Wnioski przesłane przed godziną 7:00 nie będą rozpatrywane. Liczy się czas otrzymania wniosku na naszą skrzynkę mailową. 

         od 1 kwietnia 2021 od godz. 7:00

         do 8 kwietnia 2021 do godz. 15:00

         ( w dni robocze)

3 Przeliczanie przez komisję rekrutacyjną punktów wg. kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym 

                 od 12 kwietnia 2021

                 do 23 kwietnia 2021

 4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na stronie internetowej żłobka                  26 kwietnia 2021

UWAGA! W sytuacji przyjęcia dziecka do żłobka zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Żłobka Samorządowego w Strzyżowie Rodzic ( Opiekun Prawny) zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających informacje zawarte w formularzu w najbliższym możliwym czasie wskazanym przez dyrektora placówki. 

                                                                                                         Dyrektor Żłobka

                                                                                                         Ewa Bator-Rokita

Składanie formularzy drogą elektroniczną na adres mailowy żłobka : zlobekstrzyzow@wp.pl w godz. 7:00 – 15:00