Termin przyjmowania formularzy zgłoszeń na rok szkolny Wrzesień 2022 – Lipiec 2023

Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi od ukończenia 20 tygodnia życia do roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 rok życia lub gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie go wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia

TERMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, SKŁADANIA DOKUMENTÓW A TAKŻE TERMINU PODANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LISTY PRZYJĘTYCH DZIECI DO ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W STRZYŻOWIE NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Warunki  i zasady przyjmowania dzieci do Żłobka zawarte są w Statucie i Regulaminie Żłobka Samorządowego w Strzyżowie (Informacje). Dokładny termin rekrutacji na dany rok żłobkowy podawany jest w miesiącu Marcu

Ilość wolnych miejsc zależy od ilości deklaracji kontynuowania pobytu dzieci uczęszczających już do żłobka, ponieważ dzieci te mają pierwszeństwo przyjęcia na kolejny rok żłobkowy.

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszenia dziecka do Żłobka Samorządowego w Strzyżowie

Kliknij, aby pobrać

Formularz Zgłoszenia Dziecka do Żłobka Samorządowego w Strzyżowie

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Kliknij, aby pobrać (Aktualizacja: 19.04.2018)

Ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3

Terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów, a także terminu podania do publicznej wiadomości listy przyjętych dzieci do Żłobka Samorządowego w Strzyżowie na rok żłobkowy 2022/2023

Lp.

RODZAJ CZYNNOŚCI

TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

1

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu pobytu dziecka w Żłobku

od 21 Marca 2022

do 25 Marca 2022

2

Złożenie formularza zgłoszenia dziecka do Żłobka w formie online ( skan lub zdjęcie )

od 01 Kwietnia 2022 od godziny 7:00

do 06 Kwietnia 2022 do godziny 15:00 ( w dni robocze )

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną formularzy zgłoszeń dziecka do Żłobka z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydatów warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 08 Kwietnia 2022

do 22 Kwietnia 2022

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych oraz kandydatów nieprzyjętych na stronie internetowej żłobka

25 Kwietnia 2022

Składanie formularzy zgłoszenia dziecka do Żłobka odbywa się tylko w formie online

(skan formularza lub zdjęcie) , od godziny 7:00 .

Zgłoszenia , które wpłyną przed godziną 7:00 nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail na który należy wysłać formularz : zlobekstrzyzow@wp.pl

UWAGA! W sytuacji przyjęcia dziecka do żłobka zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Żłobka Samorządowego w Strzyżowie Rodzic ( Opiekun Prawny) zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających informacje zawarte w formularzu w najbliższym możliwym czasie wskazanym przez dyrektora placówki.