Dostępność architektoniczna

  1. Aby dostać się do budynku żłobka należy pokonać podjazd oraz drzwi otwierane ręcznie. Przy drzwiach wejściowych jest dostępny podjazd dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
  2. Na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  3. Wewnątrz budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  4. Przy budynku żłobka znajduje się parking z dwoma wydzielonymi miejscami parkingowym dla osób niepełnosprawnych (dzieci uczęszczające do placówki, rodzice, bądź rodzeństwo).
  5. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
  6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aktualizacja 01.03.2021 r.