Termin przyjmowania formularzy zgłoszeń na rok szkolny Wrzesień 2020 – Lipiec 2021

Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi od ukończenia 20 tygodnia życia do roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 rok życia lub gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie go wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia

TERMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, SKŁADANIA DOKUMENTÓW A TAKŻE TERMINU PODANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LISTY PRZYJĘTYCH DZIECI DO ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W STRZYŻOWIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Warunki  i zasady przyjmowania dzieci do Żłobka zawarte są w Statucie i Regulaminie Żłobka Samorządowego w Strzyżowie (Informacje). Dokładny termin rekrutacji na dany rok żłobkowy podawany jest w miesiącu Marcu

Ilość wolnych miejsc zależy od ilości deklaracji kontynuowania pobytu dzieci uczęszczających już do żłobka, ponieważ dzieci te mają pierwszeństwo przyjęcia na kolejny rok żłobkowy.

Rekrutacja 2020: 9 wolnych miejsc

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszenia dziecka do Żłobka Samorządowego w Strzyżowie

Kliknij, aby pobrać

Formularz Zgłoszenia Dziecka do Żłobka Samorządowego w Strzyżowie

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Kliknij, aby pobrać (Aktualizacja: 19.04.2018)

Ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3

Terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów, a także terminu podania do publicznej wiadomości listy przyjętych dzieci do Żłobka Samorządowego w Strzyżowie na rok żłobkowy 2020/2021

 

Lp. RODZAJ CZYNNOŚCI TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
1

Złożenie formularza zgłoszenia dziecka do Żłobka

Przesłanie skanu formularza zgłoszenia (pierwsza i druga strona) lub uzupełnionego formularza w programie tekstowym np. Word (*.doc), (*.pdf) na skrzynkę mailową żłobka. 

UWAGA! Wnioski przesłane przed godziną 7:00 nie będą rozpatrywane. Liczy się czas otrzymania wniosku na naszą skrzynkę mailową. 

               od 4 maja 2020 od godz. 7:00

               do 8 maja 2020 do godz. 15:00

2 Przeliczanie przez komisję rekrutacyjną punktów wg. kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym 

                 od 11 maja 2020

                 do 14 maja 2020

3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na stronie internetowej żłobka

                 15 maja 2020

     

UWAGA! W sytuacji przyjęcia dziecka do żłobka zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Żłobka Samorządowego w Strzyżowie Rodzic ( Opiekun Prawny) zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających informacje zawarte w formularzu w najbliższym możliwym czasie tj. po ustaniu stanu epidemii. 

                                                                                                         Dyrektor Żłobka

                                                                                                         Ewa Bator-Rokita

Składanie formularzy drogą elektroniczną na adres mailowy żłobka : zlobekstrzyzow@wp.pl w godz. 7:00 – 15:00