Termin przyjmowania formularzy zgłoszeń na rok szkolny Wrzesień 2019 – Lipiec 2020

Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi od ukończenia 20 tygodnia życia do roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 rok życia lub gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie go wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia

TERMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, SKŁADANIA DOKUMENTÓW A TAKŻE TERMINU PODANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LISTY PRZYJĘTYCH DZIECI DO ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W STRZYŻOWIE NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Warunki  i zasady przyjmowania dzieci do Żłobka zawarte są w Statucie i Regulaminie Żłobka Samorządowego w Strzyżowie (Informacje). Dokładny termin rekrutacji na dany rok żłobkowy podawany jest w miesiącu Marcu

Ilość wolnych miejsc zależy od ilości deklaracji kontynuowania pobytu dzieci uczęszczających już do żłobka, ponieważ dzieci te mają pierwszeństwo przyjęcia na kolejny rok żłobkowy.

Rekrutacja 2015: 17 wolnych miejsc

Rekrutacja 2016: 5 wolnych miejsc

Rekrutacja 2017: 12 wolnych miejsc

Rekrutacja 2018: 10 wolnych miejsc

Rekrutacja 2019: 7 wolnych miejsc

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszenia dziecka do Żłobka Samorządowego w Strzyżowie

Kliknij, aby pobrać

Formularz Zgłoszenia Dziecka do Żłobka Samorządowego w Strzyżowie

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Kliknij, aby pobrać (Aktualizacja: 19.04.2018)

Ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3

Terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów, a także terminu podania do publicznej wiadomości listy przyjętych dzieci do Żłobka Samorządowego w Strzyżowie na rok żłobkowy 2019/2020

 

Lp. RODZAJ CZYNNOŚCI TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
1 Złożenie deklaracji o kontynuowaniu pobytu dziecka w Żłobku od 18 Marca 2019

do 29 Marca 2019

2 Złożenie formularza zgłoszenia dziecka do Żłobka od 01 Kwietnia 2019

do 05 Kwietnia 2019

3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną formularzy zgłoszeń dziecka do Żłobka z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydatów warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 08 Kwietnia 2019

do 25 Kwietnia 2019

4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 29 Kwietnia 2019

 

Składanie formularzy i deklaracji w gabinecie dyrektora żłobka w godz. 8:00 – 15:00