Termin przyjmowania formularzy zgłoszeń na rok żłobkowy Wrzesień 2018 – Lipiec 2019

Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi od ukończenia 20 tygodnia życia do roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 rok życia lub gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie go wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia

TERMIN PRZYJMOWANIA FORMULARZY ZGŁOSZEŃ NA ROK ŻŁOBKOWY WRZESIEŃ 2018 – LIPIEC 2019

Warunki  i zasady przyjmowania dzieci do Żłobka zawarte są w Statucie i Regulaminie Żłobka Samorządowego w Strzyżowie (Informacje). Dokładny termin rekrutacji na dany rok żłobkowy podawany jest w miesiącu Marcu

Ilość wolnych miejsc zależy od ilości deklaracji kontynuowania pobytu dzieci uczęszczających już do żłobka, ponieważ dzieci te mają pierwszeństwo przyjęcia na kolejny rok żłobkowy.

Rekrutacja 2015: 17 wolnych miejsc

Rekrutacja 2016: 5 wolnych miejsc

Rekrutacja 2017: 12 wolnych miejsc

Rekrutacja 2018: 7 wolnych miejsc

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszenia dziecka do Żłobka Samorządowego w Strzyżowie

Kliknij, aby pobrać

Formularz Zgłoszenia Dziecka do Żłobka Samorządowego w Strzyżowie

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Dz.U.2016 poz. 157

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 Stycznia 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Kliknij, aby pobrać

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów, a także terminu podania do publicznej wiadomości listy przyjętych dzieci do Żłobka Samorządowego w Strzyżowie na rok żłobkowy 2018/2019

 

 

Lp.

RODZAJ CZYNNOŚCI

TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

1

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu pobytu dziecka w Żłobku

od 19 Marca 2018

do 30 Marca 2018

2

Złożenie formularza zgłoszenia dziecka do Żłobka

od 03 Kwietnia 2018

do 13 Kwietnia 2018

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną formularzy zgłoszeń dziecka do Żłobka z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydatów warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

do 27 Kwietnia 2018

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

30 Kwietnia 2018

 

 

Składanie formularzy i deklaracji w gabinecie dyrektora żłobka w godz. 8:00 – 15:00