OPIEKA
Dbanie o bezpieczeństwo dzieci, ich dobre samopoczucie, zaspakajanie podstawowych potrzeb, wykonywanie czynności pielęgnacyjnych.
EDUKACJA
Wszechstronny rozwój dzieci od zajęć dydaktycznych po swobodny przepływ wiedzy w ciągu dnia podczas zabawy. Rozwój psychomotoryczny a także społeczny. Kształtowanie wszystkich potrzebnych umiejętności nauki.
WYCHOWANIE
Wdrażanie do samodzielności, nauka funkcjonowania w grupie rówieśniczej, wpajanie empatii a także rozwój kultury osobistej.
WAŻNE

Informacja dla rodziców dzieci przyjętych do Żłobka Samorządowego w Strzyżowie na rok szkolny 2020/2021

 

W dniach od 6  do 10 lipca 2020 roku prosimy o przesłanie drogą mailową dokumentów potwierdzających informacje zawarte w formularzu zgłoszenia dziecka do żłobka, mianowicie: zaświadczenia o zatrudnieniu, w przypadku działalności gospodarczej –  wyciąg z rejestru, potwierdzenie złożenia PIT za 2019 rok, w przypadku niepełnosprawności – ksero orzeczenia, zaświadczenie lekarskie od lekarza pediatry potwierdzające brak przeciwwskazań do uszczęszczania dziecka do żłobka. 

 

OPŁATA

Opłata za Żłobek Samorządowy w Strzyżowie uiszczana jest do 10 dnia każdego miesiąca (przelew najpóźniej do 9go, aby na następny dzień mógł być zaksięgowany) na podany numer konta Banku Spółdzielczego. Ważne jest, aby zapłacić dokładnie taką samą kwotę jaką podano, ani mniej, ani więcej. Opłata za uczęszczanie dziecka to suma opłaty stałej, która w roku kalendarzowym 2020 wynosi 286 zł (jest to 11% najniższego wynagrodzenia krajowego brutto) oraz opłaty za posiłki, która wynosi 7zł za dzień (suma zależna jest od ilości dni roboczych w danym miesiącu, np. 20 dni roboczych: 140zł). Kwota za dni nieobecności dziecka jest zwracana na konto bankowe jednego z Rodziców.

NASZA KADRA

Opiekę nad dziećmi sprawują odpowiednio dobrane opiekunki dziecięce, absolwentki magisterskich studiów pedagogicznych o kierunkach: Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna.

GRUPY

Dzieci uczęszczające do żłobka przydzielone są do III grup zróżnicowanych ze względu na wiek i stopień rozwoju, w tym dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności fizycznej.  W roku żłobkowym 2019/2020 Grupa I liczy 6 dzieci, II 5, natomiast III – 7. Na obecną chwilę do Żłobka Samorządowego w Strzyżowie uczęszcza 18 dzieci. Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończennia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.

SALE

Ze względu na zmiany wprowadzone w Ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 (19 Kwietnia 2018) grupy będą podzielone na dwie sale. W pierwszej sali będą znajdować opiekę grupy II i III, natomiast w drugiej grupa I najmłodsza, dzięki czemu harmonogram dnia oraz zajęcia będą dostosowane do poszczególnego etapu rozwoju.

Godziny otwarcia

Poniedziałek – Piątek: 6:30 – 16:30

Żłobek czynny jest pięć dni w tygodniu z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

Żłobek w miesiącu Sierpniu jest nieczynny z powodu przerwy wakacyjnej

Kontakt

Kontakt z dyrektorem żłobka

Dyrektor przyjmuje strony w każdą środę w godz. 13:00 – 16:00

tel.: 533 572 429

Kontakt z opiekunkami dzieci

w godzinach pracy żłobka 06:30 – 16:30

tel.: 533 603 182

e-mail: zlobekstrzyzow@wp.pl

 

Jak do nas trafić?

Napisz do nas!